Certificeringer | Rosendahls

Certificeringer

Stibo Complete - Svanemærket

Svanemærket

Hos Rosendahls har vi licens til Svanemærkning af tryksager. Det indebærer, at tryksagen lever op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til sundhed og er af god kvalitet.
Med Svanemærket er du samtidig garanteret miljøvenlige tryksager på baggrund af en omfattende livscyklusanalyse, godkendte produktionsforhold og miljørigtige råvarer.

Svanemærket er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO 14001 og Svanemærket sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning.

Stibo Complete - EU-Blomsten

EU-Blomsten

EU-Blomsten er din garanti for, at tryksagens belastning af miljøet er minimal. Vores kombination af ISO 14001 og EU-Blomsten sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning.

Stibos danske afdeling opnåede i 2013 licens til mærkning af husstandsomdelte reklamer som det første heatsettrykkeri i Europa.

DK/28/001

Stibo Complete - FSC®

FSC®

FSC står for Forest Stewardship Council, og der er tale om en international certificering.

I FSC-skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er dyre- og planteliv beskyttet, ligesom de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

Rosendahls er godkendt til at trykke på FSC-certificeret papir. Det betyder, at papiret er fremstillet af træ fra bæredygtigt skovbrug.

 

Stibo Complete - PEFC™

PEFC™

PEFC er skovindustriens eget certificeringssystem og har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. PEFC er en sporbarhedscertificering, som sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren.

Stibo blev PEFC-certificeret første gang i 2010.
Se certifikat for Stibo

Stibo Complete - ISO 14001

ISO 14001

Rosendahls er miljøcertificeret efter ISO 14001. Dermed forpligter vi os til kontinuerligt at arbejde på at reducere den tilbageværende miljøbelastning, bl.a. ved yderligere at begrænse forbruget af råvarer og hjælpemidler som kemikalier, vand og energi. Alle medarbejdere inddrages i dette miljøledelsessystem, og alle skal følge de procedurer, som er en del af systemet. Vores ISO 14001-system tager hensyn til både det omgivende miljø og arbejdsmiljøet internt i virksomheden.

 

Stibo Complete - CO<sub>2</sub>-neutralisering

CO2-neutralisering

Hos Rosendahls udarbejder vi årligt et klimaregneskab efter Grafisk Arbejdsgiverforbunds (GA) klimaberegner. Det betyder, at vi er i stand til at beregne CO2-udledningen for en enkelt tryksag, og vi kan samtidig tilbyde vores kunder CO2-neutraliserede tryksager.

GA’s klimaberegner er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i den internationale standard ’The Greenhouse Gas Protocol’ og overholder desuden kravene til udarbejdelse af klimaregnskaber i henhold til ISO 14064-1 del 1.

Når en tryksag CO2-neutraliseres, sker der i praksis det, at vi beregner den CO2-udledning, der er knyttet til produktionen af tryksagen. Herefter neutraliserer vi udledningen gennem køb af kontrollerede kvoter i CO2-reducerende projekter.

 

Stibo Complete - GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP (Good Manufacturing Practice)

Vores kvalitetsstyringssystem er ISO 9001- certificeret og indeholder de GMP-procedurer, der er relevante for os som leverandør til den farmaceutiske industri, og som beskriver det generelle GMP-niveau i koncernen.

Har du behov for det, udarbejder vi desuden, i samarbejde med dig, en individuel kvalitetsaftale, hvor dine specifikke krav til produktion og kvalitetssikring bliver beskrevet.

Vores medarbejdere, der er beskæftiget med produktion til medicinalbranchen, har modtaget undervisning/træning i GMP-reglerne. Vi arbejder desuden løbende med at styrke kvalitetsbevidstheden blandt medarbejderne.