Kvalitet | Rosendahls

Kvalitet

Hos Rosendahls arbejder vi kontinuerligt med at udvikle virksomhedens processer for at minimere risikoen for fejl og sikre vores kunder den bedst mulige kvalitet.

Vores ledelsessystem er et integreret system, der består af en kvalitetsdel og en miljødel. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001.

Vi kommunikerer åbent om vores miljø- og kvalitetsforhold og sikrer, via faste procedurer, at virksomhedens kvalitets- og miljøstrategi er en indarbejdet del af alle medarbejderes hverdag. 

Vi udvikler og forbedrer hele tiden procedurer og produktionsmetoder ved løbende at opstille mål for vores fremtidige indsats for kvaliteten.

 

 

 

Stibo Complete - Kvalitet