Privatlivspolitik | Rosendahls

Privatlivspolitik

1. Kontakt oplysninger på virksomheden:

Virksomhedens navn og adresse

Stibo Complete  
Saturnvej 65
DK-8700 Horsens
Tlf. +45 7626 3600
E-mail: info@stibocomplete.com

 

2. Introduktion

I denne privatlivspolitik beskrives Stibo Complete A/S og heraf ejede selskaber (”Stibo Complete”) behandling af personoplysninger i forbindelse med:

 • Køb af services og ydelser samt distribution af tryksager på vegne af andre udgivere.
 • Besøg på vores hjemmesider, f.eks. de sider du besøger og formularer du udfylder eller hvis du deltager i konkurrencer, undersøgelser mv.
 • Markedsføring, herunder tilmelding til et nyhedsbrev.
 • Deltagelse i begivenheder, messer mv. eller din kontakt med os i forbindelse med forespørgsler.
 • Behandling af jobansøgninger i vores selskaber.

For information omkring vores brug af cookies henviser vi til vores cookiepolitik som du kan finde link til øverst på denne side.

 

3. Personoplysninger

Stibo Complete beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt. Formålet med denne privatlivspolitik er at oplyse alle besøgende på vores hjemmeside, brugere af services, følgere på de sociale medier samarbejdspartnere, kunder, potentielle kunder og jobansøgere om hvilke personoplysninger der behandles og til hvilke formål.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder EU’s persondataforordning der træder i kraft d. 25. maj. 2018.

Denne privatlivspolitik gælder for Stibo Complete og heraf ejede selskaber.

 

3.1 - Indsamling og behandling af personoplysninger:

Indsamling af personoplysninger sker kun i det omfang at det er nødvendigt for formålet hvortil de indsamles. Indsamling sker direkte fra dig via forespørgsler vi modtager fra dig eller den virksomhed eller organisation du repræsenterer. Hvor Stibo Complete udfører opgaver som indebærer distribution af tryksager på vegne af andre virksomheder vil det altid ske på baggrund af en aftale med disse hvor oplysningspligten ligger hos udgiver virksomheden. Modtager du eksempelvis et medlemsmagasin fra en organisation henvises der til den pågældende organisations persondatapolitik. Sådanne oplysninger slettes 3 måneder efter endt distribution og opbevares i denne periode med det formål at behandle evt. fejl eller klager i forbindelse med leverancer.

I tabellen herunder ses typer af oplysninger samt formålet med behandling af disse:

Kategori

Personoplysninger

Besøg på hjemmesider:

 • IP- og Mac-adresser
 • Henvendelser via e-mail
 • Besøgshistorik og besøgsadfærd f.eks. hvilke sider der besøges og hvor længe siden vises mv.
 • Informationer du indsender via formularer eks. Navn, e-mail, telefonnr., titel, virksomhed eller organisation, som du repræsenterer
 • Se mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik som der linkes til øverst på siden.

Markedsføring:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnr., titel og evt. arbejdsområde
 • Virksomhed eller organisation som du repræsenterer
 • Oplysninger omkring samtykke ift. markedsføringsformål
 • Måling på elektronisk markedsføring herunder f.eks. hvorvidt nyhedsbreve åbnes og hvilke links der klikkes på mv.

Distribution af tryksager:

 • Navn, adresse, evt. medlems nr. og bladvariant

Messer og andre begivenheder

 • Navn, e-mailadresse, telefonnr., titel
 • Virksomhed eller organisation som du repræsenterer
 • Oplysninger omkring samtykke ift. markedsføringsformål
 • Navn og type af begivenhed der deltages i

Jobansøgninger

 • Navn, e-mail, telefonnr., adresse og andre fremsendte oplysninger som f.eks. CV mv. i forbindelse med jobansøgninger.

 

Ved indsamling af personfølsomme oplysninger i onlineformularer vil der blive anvendt kryptering. Dette kan f.eks. være i forbindelse med indsendelse af oplysninger i forbindelse med en jobansøgning.

 

 

3.2 - Personoplysninger behandles til følgende formål:

 • I forbindelse med køb og salg opbevares oplysninger for dokumentation og overholdelse af gældende lovgivning.
 • Til besvarelse og opfølgning på forespørgsler modtaget på hhv. online formularer, e-mail og telefon.
 • Til forbedring af hjemmeside med henblik på at bedst muligt at præsentere relevante informationer samt optimering af brugeroplevelsen og markedsføringstiltag.
 • Til fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale hvor du har afgivet samtykke til disse formål.
 • Profilering foretages i det omfang det muliggør rettidig og relevant kommunikation på baggrund af de oplysninger som vi modtager, herunder besøgshistorik, besøgsadfærd på hjemmesiden og måling på elektronisk markedsføring.
 • Vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse ved evt. mistanke eller viden om sikkerhedsbrud samt rapportering til registrerede og tilsynsmyndigheder.
 • Klagehåndtering og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Statistiske analyser

 

Der foretages ingen automatiseret individuel beslutningstagen på baggrund af de personoplysninger vi behandler omkring dig.

 

3.3 - Grundlag for behandling af personoplysninger:

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til de ovenstående formål er følgende:

 • Vores kontraktmæssige forpligtelse til at levere et produkt, service eller ydelse i henhold til den aftale en kunde indgår med os.
 • Samtykke til indsamling af informationer i forbindelse med markedsføringstiltag.
 • Bestemmelsen om interesseafvejning hvor behandlingen forbedrer vores service og kommunikation til fordel for vores kunder og besøgende.
 • Vores retlige forpligtelser f.eks. i forhold til IT-sikkerhed og notifikationspligt.

 

3.4 - Tilbagekaldelse af samtykke

Hvor behandlinger er baseret på samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette. Har du f.eks. tilmeldt dig et nyhedsbrev kan du altid nemt afmelde dig igen ved at følge anvisningerne nederst i ethvert nyhedsbrev du modtager fra os.

 

3.5 - Beskyttelse af personoplysninger:

Opbevaring og behandling af personoplysninger sker kun i sikre og fortrolige systemer med opdaterede antivirus og firewalls samt brugerstyring og adgangskontrol. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres 100%. Hvor der måtte indsamle personfølsomme oplysninger vil disse være krypteret i overførslen.

 

3.6 - Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personlig information i den periode vi har et forretningsmæssigt forhold til dig eller den virksomhed du repræsenterer. Det er muligt at nogle oplysninger gemmes længere hvis der er lovkrav eller vi har andre retslige forpligtelser der kræver dette.

Ved modtagelse og behandling af jobansøgninger slettes disse senest efter 6 mdr. såfremt det ikke fører til en ansættelse.

 

3.7 - Personoplysninger til tredjepart:

Vi hverken sælger, offentliggør eller videregiver personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt og må forventes i forhold til køb og levering af services og ydelser, eller hvor det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

 

3.8 - Eksterne samarbejdspartnere:

Stibo Complete benytter eksterne samarbejdspartnere/leverandører til at udføre opgaver på vegne af Stibo Complete. Alle samarbejdspartnere er underlagt en kontrakt med instruktion og krav omkring sikkerhed i forhold til behandling af personoplysninger. Hvis du følger eller kommunikere med Stibo Complete via konti på sociale medier, herunder tredjepartsplatform som Facebook, LinkedIn mv. kan Stibo Complete modtage oplysninger om din profil og interaktioner fra denne leverandør.

 

4. Dine rettigheder:

Ved skriftlig henvendelse kan du -med persondataforordningens begrænsninger udøve dine rettigheder, som afhængig af situation, omfatter retten til at få indsigt i dine personoplysninger, ændre ukorrekte oplysninger, bede om at få slettet eller udleveret dine oplysninger samt begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Du har ligeledes ret til at klage til en kompetent myndighed, herunder Datatilsynet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til info@stibocomplete.com

 

5. Ændring af privatlivspolitikken:

Denne privatlivspolitik opdateres og ændres lejlighedsvis.

 

6. Kontakt os:

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan sende en mail til info@stibocomplete.com eller kontakte os på telefonnr.: +45 7626 3600