Stibo Complete køber Rosendahls Print-Design-Media | Rosendahls

Stibo Complete køber Rosendahls Print-Design-Media - et strategisk vigtigt opkøb

PRESSEMEDDELELSE 23.01.2020 

Rosendahls Print-Design-Media A/S er blevet købt af Stibo Complete - Skandinavi-ens største grafiske virksomhed. Rosendahls koncernen er en både grafisk- og digital kommunikationsvirksomhed. Med rødder der rækker tilbage til 1902, tilbyder Rosen-dahls en komplet vifte af ydelser inden for kommunikation, publicering, lager og di-stribution. Rosendahls dækker såvel de trykte platforme som web og andre digitale medier. 

 ”Vi har længe haft et ønske om at købe Rosendahls, fordi der er tale om en fantastisk virksomhed med et stærkt brand, som vi ønsker at fastholde og udvikle. Rosendahls har desuden en enestående markedsposition og meget passionerede medarbejdere – og er samtidig også en virksomhed med et fornuftigt udviklingspotentiale. Købet af Rosendahls er en fortsættelse af vores strategi, om at konsolidere printmarkedet i Skandinavien og herigennem skabe den nødvendige kritiske volumen inden for be-stående og nye forretningsområder, hvilket muliggør nye investeringer i fremtiden. Vi udvider vores produktpalette løbende for at understøtte vores rejse fra primært at være en stor industriel spiller til at blive en grafisk full-service leverandør. Hermed opfylder vi kundernes behov for one-stop shopping,” forklarer Søren Henriksen, CEO i Stibo Complete. 

Han fortsætter: ”Rosendahls beskæftiger ca. 150 medarbejdere, og har en omsætning på ca. 200 mio. DKK. Rosendahls besidder en meget stor viden inden for alt grafisk produktion, herunder specielt kompetencer inden for det offentlige, pharma-indu-strien og større handels- og fremstillingsvirksomheder. Købet er en styrkelse af vores position i Skandinavien, hvor vi for blot et år siden købte svenske GigantPrint der er markedsleder inden for udvikling og produktion af grafisk materiale til at fremme salget i butikker og til events – såkaldte Point of Sales løsninger. 

 

Stærk synergi og stærk ejer 

Palle Rosendahl, der er 4. generation i den familieejede virksomhed siger: ”Vi kunne ikke ønske os en stærkere fremtidig ejer end Stibo koncernen, som har været i tryk-keribranchen i mere end 200 år og som gennem en årrække har stået i spidsen for en konsolidering af branchen i Skandinavien. Der er tale om et rigtigt godt match, da vores forretningsområder og planer for fremtiden samt kompetente medarbejdere supplerer hinanden på bedste vis. Med Stibo Complete som ejer får vores kunder og medarbejdere i Rosendahls de bedste kort på hånden”. 

 

Konsolidering af markedet 

”Stibo Complete deltager aktivt i konsolideringen i den grafiske sektor, som er præget af overkapacitet og hård priskonkurrence. Kunderne ønsker at købe løsninger frem for bare tryksager, og her kan vi sammen gøre en stor forskel for rigtig mange af vores skandinaviske kunder,” siger Søren Henriksen. 

Han fortsætter: ”Med købet af Rosendahls styrker vi os til fremtiden og understøtter vores forretningsmæssige fundament, så vi fortsat har musklerne til at spille en vigtig rolle i den fortsatte konsolidering af branchen,” siger Søren Henriksen. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Søren Henriksen, CEO i Stibo Complete, 

tlf.: 76 26 37 67, mail: shen@stibo.com 

 

Om Stibo koncernen og datterselskaber 

Stibo koncernen har sin drift i helejede datterselskaber: Stibo Complete A/S, Stibo Systems A/S og CCI Europe A/S og dertil hørende datterselskaber. 

Stibo er en af Danmarks ældste virksomheder. Virksomheden blev stiftet i 1794 under navnet Aarhus Stiftsbogtrykkerie og var dengang en ren trykkerivirksomhed. I 1966 blev virksomheden omdannet til en erhvervsdrivende fond, fordi den daværende ejer-familie, gennem et uafhængigt ejerskab, ønskede at sikre virksomhedens fremtidige udvikling og vækst. 

Koncernen opererer i dag inden for områderne softwareudvikling og grafisk produk-tion. 

I Skandinavien er koncernen markedsledende inden for grafisk produktion og delta-ger aktivt i branchekonsolideringen og har over de senere år opkøbt Sörmlands Gra-fiska AB (nu Sörmlands Printing Solutions AB), Color Print A/S, Scanprint A/S, Gre-entech Rotaprint A/S, Skånsk Repro AB, GigantPrint AB og senest har Stibo Com-plete købt Rosendahls Print-Design-Media A/S i Danmark. 

Inden for softwareudvikling arbejder koncernen globalt med selskaber i Nord- og Sydamerika, Europa, Australien samt Asien og er et af Danmarks største privatejede softwareselskaber.